Plan dnia

7:00 Zaczynamy dzień w Żłobku.

8:45 Śniadanie

9:30 Zajęcia planowe

10:00 Spacer

10:45 Zupa

11:30 Odpoczynek

13:30 II Danie

14:00 Zabawy swobodne/Spacer/Zajęcia planowe

15:30 Podwieczorek

16:00 Zabawy swobodne

18:00 Kończymy dzień w Żłobku.

Szczegółowy plan opisujący tematykę zajęć wywieszany jest w żłobku na tablicy ogłoszeń.